Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri

9sn.Net platformunun herhangi bir savaş çatışma şiddet veya doğal afet durumlarında yayınlayacağı haberlerle ilgili yayın politikası aşağıda listelenmiştir.

Bu kapsamda sitemiz https://www.9sn.net/

 • Savaş çatışma terör şiddet veya afet gibi durumlarda kamuoyunun bilgi edinme hakkının gerektirdiği haberciliği yerine getirirken evrensel insan haklarını ulusal güvenlik ve kamu düzenini dikkate alarak sorumlu bir yayıncılık örneği göstermektedir.
 • Toplum içinde nefret duyguları oluşturacak korkuya kaosa düşmanlığa paniğe ve yılgınlığa neden olacak her türlü yayın ve haber içeriklerinden uzak durur.
 • Toplumu şiddete teröre etnik ayrımcılığa sevk edecek veya halkı dil ırk inanç sınıf veya bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa sevkedecek herhangi bir yayına izin vermeyi reddeder.
 • İçeriğinde yayınlayacağı haberlerin şiddeti özendirici korkuyu yaygınlaştırıcı travmalara yol açabilecek olan eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyen insan onurunu küçük düşüren nitelik ve üslupta olmamasına dikkat eder.
 • Savaş çatışma terör ve şiddet gibi olaylarda haberlerini abartısız objektif verilere dayanarak ve mümkün olduğunca yetkili bir kaynağa dayandırarak yayınlamaya dikkat ederken yetkili makamlarca alınabilecek yayın yasaklarına uyar.
 • Herhangi bir terör saldırısı kazalar veya doğal afet durumlarında hayatını kaybedenlerin isimlerini bu kişilerin aileleri öğrenmeden yayınlamaz.
 • İnsan hayatının kutsiyetini vazgeçilmez olarak gördüğünden dolayı terör şiddet ve afet olaylarında mağdurlar ve yakınlarını rencide edecek yayın yapmaktan uzak durur.
 • Savaş çatışma terör olayları ve afetlerde her kim olursa olsun kişilerin mahremiyetinin korunması ve ölülerin onuruna saygı gösterilmesini esas alır.
 • İdam cezalarının infazları dahil olmak üzere insanların acı çekerek öldürülüşünü gösteren her türlü görüntülü içeriğin yayınlanmasından kaçınır.
 • Suç veya terör örgütlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak propagandası niteliği taşıyan haber yayınlarını yapmaz.
 • Terör örgütlerinin dilini jargonunu tanımlarını imajlarını veya imalarını terörün propagandasına yardımcı olacak şekilde hiçbir yayın içeriğinde kullanmaz.
 • Herhangi bir doğal afet şiddet veya terör olayı yaşanması durumunda elde ettiği haber içeriklerini toplumsal fayda ve dayanışma dikkate alınarak ziyaretçilerine ulaştırır ancak sansasyonel içerik veya görüntülere yer vermez.
 • Kamuoyunda psikolojik sarsıntıya yol açabilecek türden insanlık onurunu ayaklar altına alan her türlü görsellerini (ölü veya yaralıların yüzleri parçalanmış beden veya uzuvların yakın plan ve net çekimleri) yayınlamaz.